MENU
(0)

SET LUNCH

BUFFET CUA

MÓN KHAI VỊ

MÓN CHÍNH

HẢI SẢN

KING CRAB

CUA THỊT NHỎ

CUA GẠCH TO

CUA THỊT TO

CUA THỊT TO SIZE KHỦNG

THỊT CUA GỠ SẴN

CUA HAI DA (CUA CỐM)

TÔM HÙM

COMBO HẢI SẢN

SET MENU

LẨU

BIA - NƯỚC NGỌT

SHAKING CRAB

SET LUNCH

BUFFET CUA

MÓN KHAI VỊ

MÓN CHÍNH

HẢI SẢN

KING CRAB

CUA THỊT NHỎ

CUA SỐT CAJUN

CUA SỐT CAJUN

294.000294.000VNĐ

CUA GẠCH TO